pavertimas


pavertimas
pavertìmas sm. (2) KII279, ; Rtrpaversti: 1. NdŽ. | refl. NdŽ. 2. NdŽ. 3. NdŽ.NdŽ. 4.paversti 8. ║ Kas čia tavo buvo per pavertìmas, kad, žiūrėk, jau vėl avys dobiluos Brt. 5. NdŽpaversti 9. 6. Npaversti 10: Pavertimas pievomis ŽŪŽ74. Pavertimas pelenais ŽŪŽ160. Cheminis žaliavų perdirbimas – tai vienų medžiagų pavertimas kitomis K.Daukš. Tai buvo, anot Platono, paniekinimas pačių moterių ir jų pavertimas į verges Blv.refl. NdŽ: Apie pasivertimą žalčio žmogumi ir žmogaus medžiu kalba lietuviška pasaka . 7. NdŽpaversti 12. \ vertimas; antsivertimas; apvertimas; atvertimas; įvertimas; išvertimas; nuvertimas; pavertimas; pervertimas; privertimas; suvertimas; užvertimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pavertimas — paverti̇̀mas dkt. Vienų̃ mẽdžiagų paverti̇̀mas kitomi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsivertimas — antsivertìmas sm. (2) Lk žr. užvertimas 4. | refl.: Tuo antsivertimù kliu kliu kliu išgėrė visą [butelį] Jdr. vertimas; antsivertimas; apvertimas; atvertimas; įvertimas; išvertimas; nuvertimas; pavertimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvertimas — apvertìmas sm. (2) DŽ1; D.Pošk 1. Sut, N, ŠT383 → apversti 1: Pagriovimas, apvertimas SD196. 2. → apversti 3: Dirvos sluoksnio arba velėnos apvertimu siekiame nutraukti anksčiau toje vietoje augusių augalų vegetaciją rš. 3. → apversti 4: Galima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvertimas — atvertìmas sm. (2) I, DŽ1; D.Pošk 1. → atversti 1. ║ atversta, atlenkta vieta ar daikto dalis: Apie galvą apsigaubus skarelę, kerteles sumezga užpakaly galvos, ant kaktos atverčia „atvertimą“ ir už jo užkiša rūtų šakelę TDrI201. 2. refl. →… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cukrinimas — cùkrinimas sm. (1) vertimas cukrumi: Cukrinimas, arba krakmolo pavertimas į cukrų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gazifikacija — gazifikãcija sf. (1) TrpŽ kieto kuro pavertimas dujų kuru …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvertimas — išvertìmas sm. (2) 1. Sut, LL299, KŽ, NdŽ → išversti 2: Ižvertimas SD301. Jeigu žolei pervežti naudojami paprasti sunkvežimiai, jai iškrauti patogu naudoti išvertimo tinklus rš. ║ Žadėjo da tą katiną pašvęsti už smetono išvertìmą LKT110(Lkv). 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kanonizacija — kanonizãcija sf. (1) TrpŽ 1. bažn. paskelbimas ko nors šventuoju. 2. įteisinimas, pavertimas taisykle …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaupimas — kaupìmas sm. (2) NdŽ → 1 kaupti: 1. Žvyro kaupìmas Kp. 2. Kopūstus kaupti geriausia po lietaus sp. 3. Panaudojimas pridedamosios vertės kaip kapitalo, arba pridedamosios vertės pavertimas atgal kapitalu, vadinamas kapitalo kaupimu rš. Tarybų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • komutacija — komutãcija sf. (1) TrpŽ kintamosios srovės pavertimas pastoviąja pastoviosios srovės elektrinėse mašinose …   Dictionary of the Lithuanian Language